Altres serveis

-A Maresme sertec li donarem suport i orientació en qualsevol cas especial que pugui donar-se, tramitació de projectes o butlletins, gestió i supervisió d’obra, treballs especials…, subcontractació i coordinació de terceres empreses o subcontractes, extres no relaciónats amb el clima com a tal (tancaments, aillaments, reforçaments per a subjecció especial).

Consulti’ns el seu cas sense compromís a l’apartat de contacte, rebrà una atenció personalitzada pel tractament del seu cas en la major brevetat possible.